Danas u Skopju 17. regionalni sastanak autorskih društava


Objavljeno na 25.10.2017U Skopju se danas održava 17. regionalni sastanak organizacija za kolektivnu zaštitu prava autora muzičkih djela.

Sastanak organizuje Udruženje za zaštitu autorskih muzičkih prava (ZAMP Makedonija) a istom, pored domaćina, prisustvuju i predstavnici ostalih regionalnih kolektivnih organizacija: AMUS (Bosna i Hercegovina), HDS ZAMP (Hrvatska), SAZAS (Slovenija), Organizacija muzičkih autora Srbije (SOKOJ) i PAM CG (Crna Gora).

Sastanku u ime AMUS-a prisustvuje mr. Lejla Trnčić, generalna direktorica Stručne službe AMUS-a. I ostale regionalne kolektivne organizacije predstavljaju čelni ljudi njihovih stručnih službi.

Teme sastanka su: usvajanje zapisnika sa 16. regionalnog sastanka, prezentacija o 70 godina autorske zaštite u Makedoniji,  pitanje koncerata, te izvještaji organizacija o aktuelnim dešavanjima.

Pozdravnu riječ dao je ministar kulture Republike Makedonije, Robert Alagjozovski, koji je ukazao na aktuelno stanje u vezi sa kolektivnim ostvarivanjem prava autora muzičkih djela u Makedoniji.

Dogovoreno je da će domaćin narednog sastanka koji će biti održan u martu sljedeće godine biti AMUS.