Dogovorena saradnja AMUS-a, AIS-a i FONOGRAM-a

Objavljeno 19. April 2016

Održan sastanak tri kolektivne organizacije za zaštitu autorskog i srodnih prava u Bosni i Hercegovini

 

U ponedjeljak, 18.04.2016. godine u Vogošći je održan sastanak tri kolektivne organizacije za zaštitu autorskog i srodnih prava u Bosni i Hercegovini.

Domaćin sastanka bilo je Udruženje proizvođača fonograma (FONOGRAM) kao kolektivna organizacija za zaštitu prava proizvođača fonograma. Pored predstavnika FONOGRAM-a, na sastanku su učestvovali i predstavnici „Asocijacije kompozitora-muzičkih stvaralaca“ (AMUS), kao kolektivne organizacije za zaštitu prava autora muzičkih djela i predstavnici „Asocijacije izvođača i svirača“ (AIS), kao kolektivne organizacije za zaštitu prava izvođača muzičkih djela.

U ime AMUS-a sastanku su prisustvovali: Davor Sučić i Nedim Babović, predsjednik i potpredsjednik Upravnog odbora, zatim Lejla Trnčić, generalna direktorica Stručne službe te Samir Mujagić, sekretar.

Tema sastanka bilo je unaprjeđenje saradnje tri kolektivne organizacije u smislu zajedničkog nastupa prema korisnicima muzičkih djela.

S tim u vezi, sastanku su prisustvovali i predstavnici korisnika muzičkih djela iz kategorije elektronskih medija  (PEM-Udruženje privatnih elektronskih medija i AEM-Asocijacija elektronskih medija). Predstavnici URS-a, Udruženja lokalnih radio stanica RS, dali su ovlaštenje PEM-u i AEM-u.

Na sastanku je dogovoreno zaključenje novog kolektivnog ugovora između tri kolektivne organizacije s jedne, i tri udruženja korisnika s druge strane. To bi praktično značilo i objedinjenu naplatu tri kolektivne organizacije za korištenje muzičkih djela u programima elektronskih medija, čime bi se izašlo u susret korisnicima koji bi, umjesto na tri, naknadu plaćali na jedan račun. Pored toga, takav način naplate umanjio bi same troškove naplate, što je zasigurno u interesu autora, izvođača i proizvođača fonograma.

Pored toga, tri kolektivne organizacije dogovorile su zajednički medijski nastup prema svim kategorijama korisnika muzičkih djela.