Danas u Skopju 17. regionalni sastanak autorskih društava

Objavljeno 25. October 2017

 

U Skopju se danas održava 17. regionalni sastanak organizacija za kolektivnu zaštitu prava autora muzičkih djela.

Sastanak organizuje Udruženje za zaštitu autorskih muzičkih prava (ZAMP Makedonija) a istom, pored domaćina, prisustvuju i predstavnici ostalih regionalnih kolektivnih organizacija: AMUS (Bosna i Hercegovina), HDS ZAMP (Hrvatska), SAZAS (Slovenija), Organizacija muzičkih autora Srbije (SOKOJ) i PAM CG (Crna Gora).

Sastanku u ime AMUS-a prisustvuje mr. Lejla Trnčić, generalna direktorica Stručne službe AMUS-a. I ostale regionalne kolektivne organizacije predstavljaju čelni ljudi njihovih stručnih službi.

Teme sastanka su: usvajanje zapisnika sa 16. regionalnog sastanka, prezentacija o 70 godina autorske zaštite u Makedoniji,  pitanje koncerata, te izvještaji organizacija o aktuelnim dešavanjima.

Pozdravnu riječ dao je ministar kulture Republike Makedonije, Robert Alagjozovski, koji je ukazao na aktuelno stanje u vezi sa kolektivnim ostvarivanjem prava autora muzičkih djela u Makedoniji.

Dogovoreno je da će domaćin narednog sastanka koji će biti održan u martu sljedeće godine biti AMUS.