Poziv članovima Skupštine AMUS-a na izjašnjavanje o Odluci o razrješenju člana Upravnog odbora Almira Ajanovića

Objavljeno 12. February 2018

 

 

 

 

 

Poštovane članice i članovi AMUS-a,

u prilogu vam dostavljamo obraćanje predsjednika Skupštine AMUS-a, g. Edina Dervišhalidovića, kao i Poziv članovima Skupštine AMUS-a na izjašnjavanje o Odluci o razrješenju člana Upravnog odbora Almira Ajanovića,  a sve u skladu sa odredbom člana 21., 24., 28. Statuta i člana  13., 14. Poslovnika o radu Skupštine.

Kako je navedeno u Pozivu, imajući u vidu da se radi o situaciji u kojoj treba djelovati žurno, u skladu sa članom 14. stavom (2) Poslovnika o radu Skupštine AMUS-a, ovo izjašnjavanje će biti provedeno glasanjem putem elektronske ili putem zemaljske pošte.

Molimo vas da vaše izjašnjenje šaljete u vidu odgovora na ovaj e-mail: skupstina@amus.ba
 

 

 

 

 

 

Prilozi:

(kliknite na prilog ispod, kako bi otvorili isti)

Objavljeno 08. February 2019

Objavljeno 30. January 2019