OBAVIJEST

Objavljeno 08. May 2018

 

Poštovane članice i članovi AMUS-a,

Pozivamo Vas još jednom da sutra, 09.05.2018. godine prisusvujete panelu sa temom „Retrospektiva AMUS-a u posljednjih 5 godina“ sa početkom u 15:00 sati, kao i sjednici Skupštine AMUS-a sa početkom u 18:00 sati, koji će se održati u Sali Hotela Bristol u Sarajevu (Fra Filipa Lastrića 2 – Vilsonovo šetalište).

Molimo vas da na Skupštinu AMUS-a ne zaboravite ponijeti bilo koji identifikacioni dokument: ličnu kartu, vozačku dozvolu ili pasoš.