Isplata autorskih naknada za prvu polovinu 2018. godine.

Objavljeno 02. July 2018

 

Cijenjene autorice i autori,

 

s velikim zadovoljstvom vas informišemo da su u toku pripreme za isplatu autorskih naknada za prvu polovinu 2018. godine.


Isplata će biti izvršena u drugoj polovini mjeseca jula 2018. godine i sve aktivnosti teku po planu.
Shodno tome, pozivamo Vas da pisanim putem obavijestite Stručnu službu AMUS-a ukoliko ste promijenili Vaš transakcijski račun, a takvu promjenu niste registrirali u AMUS.


U tom slučaju je potrebno da bez odgađanja dostavite Vaše bankovne detalje.


To možete učiniti putem email-a na adresu: autori@amus.ba ili lično u prostorijama neke od poslovnica AMUS-a u Sarajevu, Mostaru ili Banja Luci.