AMUS danas počeo sa isplatama autorskih naknada iz Hrvatske

Objavljeno 03. July 2018

 

AMUS danas počeo sa isplatama autorskih naknada iz Hrvatske.

 

Stručna služba AMUS-a danas je počela sa isplatama autorskih naknada članovima AMUS-a po osnovu  ugovora o uzajamnom zastupanju.

Navedena isplata odnosi se na autore muzičkih djela-članove AMUS-a koji su zaštitu svojih autorskih muzičkih prava i za teritorij Hrvatske povjerili AMUS-u. Imajući u vidu tu, kao i činjenicu da su AMUS i HDS ZAMP zaključili recipročni ugovor, navedenim članovima AMUS-a isplaćuju se autorske naknade.

Naknade s čijom isplatom je AMUS počeo danas odnose se na muzička djela članova AMUS-a čije je korištenje evidentirao HDS ZAMP na teritoriji Hrvatske u prvoj polovini 2017. godine.