Obavijest članstvu AMUS-a

Objavljeno 30. January 2019

 

Poštovane članice i članovi AMUS-a,

 

članovi Upravnog i Nadzornog odbora Asocijacije kompozitora-muzičkih stvaralaca („AMUS“) podsjećaju članstvo na odredbe člana 21. Zakona o kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava („Službeni glasnik BiH broj 63/10“) koje glase:

 

„(1) Uzimajući u obzir odredbu člana 7. stav (2) ovog zakona, kolektivna organizacija dužna je autorima koji su s njom zaključili ugovor iz člana 9. ovog zakona, kao i onima koji svoja prava u Bosni i Hercegovini ostvaruju na osnovu ugovora zaključenog između te kolektivne organizacije i strane kolektivne organizacije raspodijeliti sav prihod od svoje djelatnosti, u skladu s godišnjim planom koji usvoji skupština kolektivne organizacije.

 

(2) Kolektivna organizacija dijeli sredstva za autorske honorare članova u skladu sa usvojenim pravilima o raspodjeli.

 

(3) Osnovni principi i pravila raspodjele prihoda moraju biti određeni statutom kolektivne organizacije, moraju osiguravati srazmjernost, primjerenost i pravičnost raspodjele i moraju efikasno onemogućavati bilo kakvu proizvoljnost.”

 

Iz ovih odredbi direktno proizilazi da AMUS nema valjanu pravnu osnovu za isplatu tantijema, sve dok Skupština AMUS-a ne usvoji godišnji plan raspodjele koji će pokriti tu konkretnu raspodjelu.

 

Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine je dao svoje mišljenje po ovom pitanju, ali to mišljenje nije pravno obvezujuće jer nije doneseno u formi rješenja kako to propisuje član 13. Zakona o kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava. 

 

Ovim putem želimo istaći da će Upravni odbor AMUS-a kao jedini osnov za isplatu tantijema uvažiti Odluku Skupštine ili Rješenje Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine o nalaganju mjera.

 

Zbog dezinformacija koje su upućene članstvu od strane grupe autora, kao i uputstva da ne glasaju na elektronskoj Skupštini, ovim putem vas obavještavamo da će se produžit rok za izjašnjavanje na elektronskoj Skupštini do ponedjeljka 04.02.2019. godine.

 

Napominjemo da je potrebno da glasate o sljedećim Odlukama:

 

1.    Odluci o usvajanju Godišnjeg izvještaja i Izvještaja nezavisnog revizora za 2017. godinu;

2.    Odluci o usvajanju Godišnjeg plana i programa rada i finansijskog plana za 2019. godinu;

3.    Odluci o sredstvima za kulturne i socijalne namjene;

 

Glasanje ćete izvršiti slanjem e-mail-a na adresu: skupstina@amus.ba u kojem ćete navesti:

 

Odluka broj 1. (navesti da li glasate: ZA, PROTIV ILI SUZDRŽAN)

Odluka broj 2.  (navesti da li glasate: ZA, PROTIV ILI SUZDRŽAN)

Odluka broj 3 .  (navesti da li glasate: ZA, PROTIV ILI SUZDRŽAN)

 

S poštovanjem

Objavljeno 11. August 2019

Objavljeno 02. August 2019