Poziv autoricama i autorima

Objavljeno 15. July 2019

 

Cijenjene autorice i autori,

 

S obzirom da su u toku pripreme za isplatu tantijema pozivamo Vas da, pisanim putem, obavijestite Stručnu službu AMUS-a ukoliko ste promijenili Vaš transakcijski račun, a takvu promjenu niste registrirali u AMUS-u.

 

U tom slučaju je potrebno da bez odgađanja dostavite Vaše bankovne detalje.

 

To možete učiniti putem email-a na adresu: autori@amus.ba ili lično u prostorijama neke od poslovnica AMUS-a u Sarajevu, Mostaru ili Banja Luci.

 

Lijep pozdrav,

 

Stručna služba AMUS-a