AMUS danas počeo sa isplatama autorskih naknada iz Srbije

Objavljeno 26. July 2019

 

AMUS danas počeo sa isplatama autorskih naknada iz Srbije

 

Stručna služba AMUS-a danas je počela sa isplatama autorskih naknada članovima AMUS-a po osnovu  ugovora o uzajamnom zastupanju (recipročnog ugovora) zaključenog 2016-te godine između AMUS-a, kao kolektivne organizacije iz Bosne i Hercegovine i SOKOJ-a, kao kolektivne organizacije iz Republike Srbije.

Navedena isplata odnosi se na autore muzičkih djela-članove AMUS-a koji su zaštitu svojih autorskih muzičkih prava i za teritorij Srbije povjerili AMUS-u. Imajući u vidu tu, kao i činjenicu da su AMUS i SOKOJ zaključili recipročni ugovor, navedenim članovima AMUS-a isplaćuju se autorske naknade.

Naknade s čijom isplatom je AMUS počeo danas odnose se na muzička djela članova AMUS-a čije je korištenje evidentirao SOKOJ na teritoriji Srbije u 2017-oj godini.