AMUS danas počeo sa isplatama autorskih naknada iz Hrvatske

Objavljeno 01. August 2019

 

Stručna služba AMUS-a danas je počela sa isplatama autorskih naknada članovima AMUS-a po osnovu  ugovora o uzajamnom zastupanju (recipročnog ugovora) zaključenog 2016-te godine između AMUS-a, kao kolektivne organizacije iz Bosne i Hercegovine i HDS ZAMP-a, kao kolektivne organizacije iz Republike Hrvatske.

Navedena isplata odnosi se na autore muzičkih djela-članove AMUS-a koji su zaštitu svojih autorskih muzičkih prava i za teritorij Hrvatske povjerili AMUS-u. Imajući u vidu tu, kao i činjenicu da su AMUS i HDS ZAMP zaključili recipročni ugovor, navedenim članovima AMUS-a isplaćuju se autorske naknade.

Naknade s čijom isplatom je AMUS počeo danas odnose se na muzička djela članova AMUS-a čije je korištenje evidentirao HDS ZAMP na teritoriji Hrvatske u drugoj polovini 2017-te godine.