Pozvali smo na Skupštinu predstavnike Instituta za intelektualno vlasništvo BiH i Ministarstva pravde BiH

Objavljeno 04. October 2019

 

Poštovane članice i članovi AMUS-a,

AMUS je dana 04.10.2019. godine uputio Poziv za predstojeću sjednicu Skupštine predstavnicima Instituta za intelektualno vlasništvo BiH, kao i predstavnicima Ministarstva pravde BiH.

Od početka 2019. godine, AMUS konstantno i blagovremeno obavještava o pritiscima, nezakonitom i nestatutarnom radu grupe autora, koje je kulminiralo osnovanom sumnjom da su neovlašteno izradili i koristili pečat AMUS-a.

Jedna od tačaka Dnevnog reda, tačnije tačka 9. je Odluka o razriješenju članova organa Udruženja i izbor novih članova organa Udruženja. U pozivu je navedeno da jedino ova zakonito i statutarno zakazana sjednica Skupštine može razriješiti i/ili birati nove članove organa AMUS-a.

AMUS djeluje kao jedno jedinstveno Udruženje – jedina kolektivna organizacija ove vrste prema Zakonu o kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava, naglašavamo da se Udruženje ne može dijeliti.

 Link za preuzimanje poziva upućenih ka Institutu za intelektualno vlasništvo BiH i Ministarstvu pravde BiH:

  1. Poziv za predstojeću Skupštinu upućen Institutu za intelektualno vlasništvo BiH,
  2. Poziv za predstojeću Skupštinu upućen Ministarstvu pravde BiH