Obrasci za korisnike

Poštovani korisnici, ispod se nalaze obrasci koji su Vam potrebni za ispunjavanje zakonske obaveze plaćanja autorske naknade u skladu sa Zakonom o autorskom i srodnim pravima BiH.

 

Jedini legalan način izmiranja obaveza za korištenje muzike je putem ugovora sa AMUS-om na račun:

3386 9022 6589 1403 kod UNICREDIT banke.
SVAKI DRUGI NAČIN JE NELEGALAN !!!

 

  • POPIS IZVEDENIH DJELA
    Ovaj obrazac popunjavate nakon održanog nastupa/koncerta u kojem moraju stajati podaci o izvedenim djelima na nastupu/koncertu o kojem je riječ.