NAPOMENA: Spisak članova i članica AMUS-a se ažurira zadnji radni dan u mjesecu!

Pretraživač djela članova i članica AMUS-a na web stranici se ažurira zadnji petak u mjesecu!

MENU
2019-11-11

Zašto se muzika mora plaćati?!

Muzika je začin života. Ona čini tužno tužnijim, a sretno sretnijim i prati nas kroz svaki bitan trenutak našeg života. Muzika se na javnim mjestima koristi na različite načine i korisnici direktno ili indirektno korištenjem muzike ostvaruju profit. U ugostiteljstvu muzika je samo prateći element, ali je jednako važna kao estetski uređen enterijer.

Brojna naučna istraživanja potvrđuju da korištenje muzike u restoranima, kafićima, taksijima i sličnim djelatnostima poboljšava obim prometa, zaradu, ali i opće zadovoljstvo mušterija pruženom uslugom. Svi koji muziku javno koriste i time obogaćuju svoju ponudu dužni su platiti autorsku naknadu. Muzika je roba odnosno proizvod nečijeg intelekta, a autorska naknada predstavlja cijenu ove robe. Visina naknade koju je korisnik dužan plaćati ovisi od značaja koji muzika ima za djelatnost korisnika. To nije samo zdravi razum, dobro djelo ili nešto što je moralno - plaćanje za korištenje muzike je zakonska obaveza. Zakon propisuje da se autorska muzička djela ne mogu koristiti bez dozvole autora i da autoru za svaki oblik korištenja autorskog djela od drugog lica pripada naknada. Ako se koristi muzika, a to korištenje se ne plaća onda se čini povreda autorskog prava. Neko ko tako postupa može biti tužen na sudu za svu štetu kao i dodatni novčani iznos penala, može odgovarati za prekršaj, a može biti i krivično gonjen. Kazne za povrede autorskih prava su zaista stroge. Autori su prenijeli svoja prava na AMUS, a AMUS jedini može dati dozvolu da se muzika legalno koristi u poslovanju. Obaveza je svakog poslovnog subjekta registrovanog na području Bosne i Hercegovine koji koristi muziku u svom poslovanju da zaključi ugovor sa AMUS-om.

Ako koristite muziku u svom poslovanju ili je u skoroj budućnosti planirate koristiti, a do sada niste zaključili ugovor sa AMUS-om, ispunite zakonsku obavezu, stupite u kontakt sa AMUS-om na broj telefona: 033/205-600 ili nas kontaktirajte putem e-maila: strucnasluzba@amus.ba. Niko nije prisiljen koristiti muziku u poslovanju, ali oni koji u svom poslovanju odluče koristiti muziku, trebaju i ovaj trošak planirati.

KONTAKTIRAJTE NAS

Asocijacija kompozitora-muzičkih stvaralaca AMUS

 • Skenderpašina 1
 • 71 000 Sarajevo,
 • Bosna i Hercegovina
 • Tel.: +387 33 20 56 00
 • Tel.: +387 33 25 53 00
 • Fax.: +387 33 21 82 58
 • www.amus.ba
 • strucnasluzba@amus.ba
 • PODRUŽNICA BANJA LUKA
 • Ivana Franje Jukića broj 11 (TC Vidović)
 • 78 000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina
 • Tel/Fax: +387 51 21 74 77
 • PODRUŽNICA MOSTAR
 • Kneza Branimira 6
 • 88 000 Mostar, Bosna i Hercegovina
 • Tel/Fax: +387 36 32 20 22