NAPOMENA: Spisak članova i članica AMUS-a se ažurira zadnji radni dan u mjesecu!

Pretraživač djela članova i članica AMUS-a na web stranici se ažurira zadnji petak u mjesecu!

MENU
2019-11-20

Trajanje autorskog prava

Stvarajući autorska djela autor osigurava budućnost svojih potomaka. Štiteći autorska prava brinemo se za dobrobit naših budućih generacija. Osnovna ljudska težnja je da svojim radom osiguravamo korist i dobrobit za one koji su nam važni.

Ova temeljna činjenica je prepoznata i u pravnim pravilima autorskih prava tako da smrću autora ne prestaje trajanje autorskog prava. Autorsko pravo prelazi sa autora na njegove nasljednike. Zakon o autorskom i srodnim pravima određuje da autorsko pravo traje za cjelokupni tok život autora i 70 godina nakon smrti autora. U slučaju koautorskog djela rok trajanja zaštite se računa nakon smrti posljednjeg živog koautora. Navedeno znači da će nasljednici autora moći štititi čast i ugled kao i primjereno i pravilno iskorištavanje tih djela sedamdeset godina nakon smrti autora. Otprilike dvije generacije autorovih nasljednika će imati korist od njenog ili njegovog stvaralačkog rada. Dakle, koristi od autorovog rada bi trebali imati kako supružnici i djeca koja nadžive autora tako i nasljednici koji će doći poslije njih. Zakon je odredio da nasljednici autora nasljeđuju sva prava autora, dakle i autorska imovinskopravna i lično-pravna te druga ovlaštenja, sa izuzetkom prava pokajanja što znači da nasljednici autora mogu da rade povodom i prema autorskom djelu sve ono što je i nasljednik mogao za svoga života. Ne postoje posebna pravila o nasljeđivanju autorskog prava pa tako onaj ko naslijedi autorovu kuću, auto i druge stvari će naslijediti i autorska prava, ako autor sam drugačije u testamentu za života ne odredi. Zakon o autorskim i srodnim pravima je dostupan online, sadrži i odredbe o posebnom računanju vremena autorskopravne zaštite u izvjesnim situacijama za detaljnije informacije savjetujemo da isti pročitate.

Stvarajući autorska djela, njihovom zaštitom ali i povjeravanjem na kolektivno ostvarivanje AMUS-u autor osigurava korist od svojih autorskih djela ne samo za sebe za vrijeme života nego i za svoje nasljednike. Zato autori, iskoristite svoj talenat i stvarajte autorska djela koja će trajati još mnogo godina, a AMUS postoji da bi štitio vaša prava.

KONTAKTIRAJTE NAS

Asocijacija kompozitora-muzičkih stvaralaca AMUS

 • Skenderpašina 1
 • 71 000 Sarajevo,
 • Bosna i Hercegovina
 • Tel.: +387 33 20 56 00
 • Tel.: +387 33 25 53 00
 • Fax.: +387 33 21 82 58
 • www.amus.ba
 • strucnasluzba@amus.ba
 • PODRUŽNICA BANJA LUKA
 • Ivana Franje Jukića broj 11 (TC Vidović)
 • 78 000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina
 • Tel/Fax: +387 51 21 74 77
 • PODRUŽNICA MOSTAR
 • Kneza Branimira 6
 • 88 000 Mostar, Bosna i Hercegovina
 • Tel/Fax: +387 36 32 20 22