NAPOMENA: Spisak članova i članica AMUS-a se ažurira zadnji radni dan u mjesecu!

Pretraživač djela članova i članica AMUS-a na web stranici se ažurira zadnji petak u mjesecu!

MENU
2019-11-28

Svaki način korištenja muzike se mora plaćati!

Zakonske odredbe su nedvosmislene, ako prilikom obavljanja poslovne aktivnosti koristite muziku morate zaključiti ugovor sa AMUS-om i redovno plaćati dogovorenu naknadu za to korištenje.

Često se susrećemo sa pogrešnim, ali široko rasprostranjenim uvjerenjem da u slučaju korištenja muzike sa radija, preko interneta ili sa „CD-a“ koji su lično kupili, ugostiteljski objekti, frizerski saloni, prijevoznici i svi ostali koji na drugi način javno poslovno ne moraju platiti za korištenje muzike AMUS-u. Ovo nije tačno! Za svaki oblik iskorištavanja autorskog djela od drugog lica autoru pripada posebna naknada, osim ako Zakonom o autorskim i srodnim pravima ili ugovorom nije drugačije određeno. Zbog načina na koji djeluje sistem kolektivnog ostvarivanja autorskog prava u BiH, autora isključivo zastupa AMUS. Svaki korisnik mora da plati posebnu i zasebnu naknadu za svaki poseban i zaseban način na koji koristi muzičko djelo. Radio (ili bilo ko drugi) ko je već platio da koristi muziku, ne oslobađa plaćanja ostale koji tu muziku koriste u poslovne svrhe. Jednostavno, autorsko pravo tako ne funkcioniše! Kada radio emituje muzičko djelo, koristi autorsko djelo na zaseban način koji je uređen članom ZAISP-a. Kada se muzika sa tog radija pusti u nekom ugostiteljskom objektu, to se u zakonu zove „sekundarno korištenje djela koje se radiodifuzno emitira“. Ovakvo korištenje predstavlja poseban način iskorištavanja autorskih muzičkih djela te je ovaj način upotrebe posebno uređen zakonom i mora se platiti prema relevantnim odredbama ZAISP-a. Ako koristite muziku bez ugovora sa AMUS-om i ako koristite muziku bez plaćanja naknade to je povreda autorskog prava, možete biti tuženi na sudu, potencijalno činite prekršaj za koji inspekcija može izreći oštre novčane kazne, a činite i krivično djelo.

Poštujte autorska prava, koristite muziku legalno! Korisnici muzičkih autorskih djela ako niste, kontaktirajte AMUS i zaključite ugovor sa AMUS-om.

KONTAKTIRAJTE NAS

Asocijacija kompozitora-muzičkih stvaralaca AMUS

 • Skenderpašina 1
 • 71 000 Sarajevo,
 • Bosna i Hercegovina
 • Tel.: +387 33 20 56 00
 • Tel.: +387 33 25 53 00
 • Fax.: +387 33 21 82 58
 • www.amus.ba
 • strucnasluzba@amus.ba
 • PODRUŽNICA BANJA LUKA
 • Ivana Franje Jukića broj 11 (TC Vidović)
 • 78 000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina
 • Tel/Fax: +387 51 21 74 77
 • PODRUŽNICA MOSTAR
 • Kneza Branimira 6
 • 88 000 Mostar, Bosna i Hercegovina
 • Tel/Fax: +387 36 32 20 22