NAPOMENA: Spisak članova i članica AMUS-a se ažurira zadnji radni dan u mjesecu!

Pretraživač djela članova i članica AMUS-a na web stranici se ažurira zadnji petak u mjesecu!

MENU
2019-12-05

I stihovi su autorska djela

Melodija je iznimno bitan i neophodan dio svakog autorskog muzičkog djela. No, stihovi koji mogu, ali ne moraju biti spojenu uz tu melodiju, oni su ono što nam budi emociju i što pamtimo.

Zakon o autorskom i srodnim pravima kaže da se autorskim djelom naročito smatraju i muzička djela sa riječima ili bez riječi. To znači da dok su melodija i stihovi spojeni oni čine jednu cjelinu – jedinstveno autorsko muzičko djelo. U pravnom smislu dozvola da se pušta muzika je dozvola da se u isto vrijeme koriste i melodija i riječi pa za korisnika koji je zaključio ugovor sa AMUS-om nije bitno da li je autor muzike i teksta jedna ili više različitih osoba. Stihovi se mogu koristiti i odvojeni od melodije i to na različite načine. Stihovi odvojeni od melodije mogu i u većini slučajeva jesu zasebna autorska djela. Nije bitno što su inicijalno bili dijelom nekog autorskog muzičkog djela. Ovo potvrđuje i član 5. ZAISP-a koji kaže:“... drugi sastojci djela, ako predstavljaju individualne duhovne tvorevine, zaštićeni su kao samostalno autorsko djelo“. Korištenje stihova je korištenje autorskog djela i nije slobodno. Upravo suprotno, korištenje stihova podliježe istim autorskim pravima kao i korištenje muzike. Ako neko želi da koristi stihove neke pjesme ta osoba mora, kao i za muziku, da dobije pravno valjanu dozvolu i da plati primjerenu naknadu koja će po pravilu biti manja nego za pjesmu. Sigurno ste bili na stranicama gdje su postavljeni stihovi, tražeći tačne riječi pjesme. Postavljanje stihova na internet stranici je oblik korištenja autorskog djela koji odgovara odredbi člana 32. ZAISP-a te je uređeno drugim normama autorskog prava. Vlasnik stranice mora imati dozvolu ili vrijeđa autorsko pravo. Pozivamo vlasnike takvih stranica da se AMUS-u obrate bez odlaganja. Svaki dio pjesme je vrijedan i za svaki dio autor je pravno zaštićen. Direktno ostvarivanje profita kroz prevođenje stihova, ugradnju stihova u druga djela, štampanje stihova na majice i slično ako je pristupačno javnosti smije se činiti samo ako je u skladu sa autorskim pravima.

Budite oprezni, ako planirate koristiti stihove, prvo tražite i dobijte dozvolu. Poštujte autorska prava, za sva dodatna pojašnjenja obratite se Stručnoj službi AMUS-a.

KONTAKTIRAJTE NAS

Asocijacija kompozitora-muzičkih stvaralaca AMUS

 • Skenderpašina 1
 • 71 000 Sarajevo,
 • Bosna i Hercegovina
 • Tel.: +387 33 20 56 00
 • Tel.: +387 33 25 53 00
 • Fax.: +387 33 21 82 58
 • www.amus.ba
 • strucnasluzba@amus.ba
 • PODRUŽNICA BANJA LUKA
 • Ivana Franje Jukića broj 11 (TC Vidović)
 • 78 000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina
 • Tel/Fax: +387 51 21 74 77
 • PODRUŽNICA MOSTAR
 • Kneza Branimira 6
 • 88 000 Mostar, Bosna i Hercegovina
 • Tel/Fax: +387 36 32 20 22