NAPOMENA: Spisak članova i članica AMUS-a se ažurira zadnji radni dan u mjesecu!

Pretraživač djela članova i članica AMUS-a na web stranici se ažurira zadnji petak u mjesecu!

MENU
2019-12-12

Trajanje autorskog prava

Autorskopravna zaštita koju pravni poredak daje autoru povodom njenog ili njegovog autorskog djela nije vječna. Ova zaštita traje dug, ali ipak ograničen vremenski interval.

Momentom stvaranja autorskog djela, automatski, bez potrebe da zadovolji bilo kakve formalnosti, autor će biti zaštićen prema svim drugim osobama povodom korištenja svog autorskog djela. Prema Zakona o autorskom i srodnim pravima zaštita traje koliko god da autor živi i još 70 godina nakon smrti autora. Sam početak računanja roka od 70 godina uzima se od 01. januara one godine koja slijedi nakon smrti. Dakle, ukoliko se smrt desila u julu 2003. godine, rok od 70 godina se računa od 01.01.2004. godine, a autorskopravna zaštita će isteći 01.01.2074. godine. Nije nikako moguće produžiti vremenski interval autorskopravne zaštite, osim izmjenama i dopunama Zakona od strane Parlamentarne skupštine BiH. Ako su dvije ili više osoba zajedničkim umnim radom stvorilo autorsko djelo rok autorskopravne zaštite će se računati od smrti posljednjeg živog koautora. Ako autor koristi svoje pravo da ostane anoniman ili da objavi autorsko djelo pod pseudonimom što znači da je identitet autora nepoznat, rok autorskopravne zaštite će trajati 70 godina od trenutka objavljivanja autorskog djela. Nakon što prođe vremenski interval autorsko djelo nije više autorskopravno zaštićeno. Dakle kada istekne vremensko trajanje autorskopravne zaštite autorska djela tog autora ulaze u ono što se u autorskom pravu zove „javni domen“ i više se na to autorsko djelo ne primjenjuju pravila autorskog prava. Ako neko želi preraditi to autorsko djelo, to je, naravno, dozvoljeno i slobodno, ali, ako ta prerada predstavlja zasebno autorsko djelo, prerađeno autorsko djelo će biti zaštićeno kao i bilo koje drugo autorsko djelo, bez obzira na to što je nastalo preradom autorskog djela u javnom domenu.

Bilo ko može koristiti na bilo koji način autorska djela povodom kojih je prošao vremenski interval autorskopravne zaštite bez da pri tom mora da traži i dobije dozvolu. Onaj ko koristi autorsko djelo u javnom domenu ne mora da plaća naknadu za korištenje tih autorskih djela.

KONTAKTIRAJTE NAS

Asocijacija kompozitora-muzičkih stvaralaca AMUS

 • Skenderpašina 1
 • 71 000 Sarajevo,
 • Bosna i Hercegovina
 • Tel.: +387 33 20 56 00
 • Tel.: +387 33 25 53 00
 • Fax.: +387 33 21 82 58
 • www.amus.ba
 • strucnasluzba@amus.ba
 • PODRUŽNICA BANJA LUKA
 • Ivana Franje Jukića broj 11 (TC Vidović)
 • 78 000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina
 • Tel/Fax: +387 51 21 74 77
 • PODRUŽNICA MOSTAR
 • Kneza Branimira 6
 • 88 000 Mostar, Bosna i Hercegovina
 • Tel/Fax: +387 36 32 20 22