NAPOMENA: Spisak članova i članica AMUS-a se ažurira zadnji radni dan u mjesecu!

Pretraživač djela članova i članica AMUS-a na web stranici se ažurira zadnji petak u mjesecu!

MENU
2019-12-19

AMUS dobio prvostepenu presudu protiv javnih servisa

Općinski sud u Sarajevu donio je prvostepenu presudu kojom je usvojio tužbeni zahtjev AMUS-a protiv javnih servisa: BHRT, RTRS i RTVFBiH.

Usvajajući tužbu AMUS-a, sud je proglasio da su tuženi neovlaštenim korištenjem autorskih muzičkih djela učinili povredu i kršenje autorskih prava čija prava ostvaruje i štiti na teritoriji Bosne i Hercegovine Asocijacija kompozitora-muzičkih stvaralaca (AMUS). Utvrđeno je da su javni servisi povrijedili AMUS ne plaćajući autorsku naknadu.

U presudi je navedeno da Zakon o autorskim i srodnim pravima i Zakon o kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava ne pravi razliku između korisnika autorskih djela koji su dužni plaćati naknadu, dakle, ne pravi razliku da li se radi o privatnim ili javnim emiterima radio i televizijskog programa. Svaki korisnik autorskog djela prema odredbama Zakona dužan je platiti naknadu koja je u ovom slučaju utvrđena Kolektivnim ugovorom i njegovim Aneksima.

Napominjemo da ovom presudom i u slučaju pravosnažnosti nije završena pravna borba ove institucije za autore i autorska prava.

KONTAKTIRAJTE NAS

Asocijacija kompozitora-muzičkih stvaralaca AMUS

 • Skenderpašina 1
 • 71 000 Sarajevo,
 • Bosna i Hercegovina
 • Tel.: +387 33 20 56 00
 • Tel.: +387 33 25 53 00
 • Fax.: +387 33 21 82 58
 • www.amus.ba
 • strucnasluzba@amus.ba
 • PODRUŽNICA BANJA LUKA
 • Ivana Franje Jukića broj 11 (TC Vidović)
 • 78 000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina
 • Tel/Fax: +387 51 21 74 77
 • PODRUŽNICA MOSTAR
 • Kneza Branimira 6
 • 88 000 Mostar, Bosna i Hercegovina
 • Tel/Fax: +387 36 32 20 22