NAPOMENA: Spisak članova i članica AMUS-a se ažurira zadnji radni dan u mjesecu!

Pretraživač djela članova i članica AMUS-a na web stranici se ažurira zadnji petak u mjesecu!

MENU
2019-12-20

Uspješno održan sastanak sa predstavnicima Službe za inspekcijske poslove Grada Mostara

Danas je u Mostaru održan sastanak predstavnika Stručne službe AMUS-a sa šefom Službe za inspekcijske poslove Grada Mostara Đidelija Hilmom i ugostiteljskim inspektorom Basarić Nerminom.

U ime AMUS-a sastanku su prisustvovali generalna direktorica Stručne službe AMUS-a Lejla Trnčić, direktor Sektora za pravne i opšte poslove Stručne službe AMUS-a Sejad Sabljica i stručni saradnik Odjela za javno saopštavanje Ammar Švraka. Jedna od tema sastanka su bile obaveze ugostitelja prema AMUS-u kao jedinoj kolektivnoj organizaciji na području Bosne i Hercegovine za kolektivno ostvarivanje autorskih muzičkih prava. Generalna direktorica Stručne službe AMUS-a je rekla da je svrha sastanka preciziranje načina pristupa inspekcija i policije radu ugostiteljskih objekata i drugih korisnika muzičkih djela u zaštiti autorskih prava.

Provođenje Zakona o autorskim i srodnim pravima kao i to da muzički stvaraoci uživaju prava koja im pripadaju važni su elementi u pristupanju Bosne i Hercegovine Evropskoj Uniji.

KONTAKTIRAJTE NAS

Asocijacija kompozitora-muzičkih stvaralaca AMUS

 • Skenderpašina 1
 • 71 000 Sarajevo,
 • Bosna i Hercegovina
 • Tel.: +387 33 20 56 00
 • Tel.: +387 33 25 53 00
 • Fax.: +387 33 21 82 58
 • www.amus.ba
 • strucnasluzba@amus.ba
 • PODRUŽNICA BANJA LUKA
 • Ivana Franje Jukića broj 11 (TC Vidović)
 • 78 000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina
 • Tel/Fax: +387 51 21 74 77
 • PODRUŽNICA MOSTAR
 • Kneza Branimira 6
 • 88 000 Mostar, Bosna i Hercegovina
 • Tel/Fax: +387 36 32 20 22