NAPOMENA: Spisak članova i članica AMUS-a se ažurira zadnji radni dan u mjesecu!

Pretraživač djela članova i članica AMUS-a na web stranici se ažurira zadnji petak u mjesecu!

MENU
2019-12-20

CISAC-ovo pismo AMUS-u

Poslije niza izvještaja upućenih CISAC-u, danas je na adresu Stručne službe AMUS-a stiglo pismo Svjetske konfederacije autorskih društava (CISAC). U pismu, naslovljenom na generalnu direktoricu Stručne službe AMUS-a, Lejlu Trnčić, kojeg potpisuje regionalni direktor CISAC-a za Evropu Mitko Chatalbashev, izražava se zadovoljstvo zbog, uspješno održane sjednice Skupštine, u oktobru ove godine.

Uprava CISAC-a zahvaljuje AMUS-u što je počeo sa isplatama autorskih naknada kolektivnim organizacijama sa kojima AMUS ima potpisan recipročni ugovor. Naglasili su da će nastaviti praćenje poštivanja obaveza iz recipročnih ugovora uz napomenu da su pojedine organizacije obavijestile CISAC da će ispuniti svoje neizmirene obaveze prema AMUS-u.

Posebno zadovoljstvo CISAC je iskazao približavanju postizanja dogovora sa publisherima i uloženim naporima AMUS-a u tom pogledu. U potpunosti su svjesni tekućih izazova u pogledu licenciranja i kršenja autorskih prava u BiH i spremni su pružiti pomoć djelovanju AMUS-a u tom smislu. CISAC redovno upozorava EU komisiju na poteškoće u vezi s autorskim pravima u Bosni i Hercegovini. U vidu svoje podrške iskazali su spremnost za organizovanje jednog kongresa CISAC-a u Sarajevu, što bi dodatno doprinijelo poboljšanju zaštite autorskih prava u Bosni i Hercegovini i pozitivno utjecalo na imidž AMUS-a, na lokalnoj i međunarodnoj razini.

Ovim putem želimo zahvaliti svim članovima AMUS-a i zaposlenicima Stručne službe AMUS-a na zajedničkom doprinosu da AMUS, danas jeste, respektabilna kolektivna organizacija za zaštitu prava autora muzičkih djela.

KONTAKTIRAJTE NAS

Asocijacija kompozitora-muzičkih stvaralaca AMUS

 • Skenderpašina 1
 • 71 000 Sarajevo,
 • Bosna i Hercegovina
 • Tel.: +387 33 20 56 00
 • Tel.: +387 33 25 53 00
 • Fax.: +387 33 21 82 58
 • www.amus.ba
 • strucnasluzba@amus.ba
 • PODRUŽNICA BANJA LUKA
 • Ivana Franje Jukića broj 11 (TC Vidović)
 • 78 000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina
 • Tel/Fax: +387 51 21 74 77
 • PODRUŽNICA MOSTAR
 • Kneza Branimira 6
 • 88 000 Mostar, Bosna i Hercegovina
 • Tel/Fax: +387 36 32 20 22