NAPOMENA: Spisak članova i članica AMUS-a se ažurira zadnji radni dan u mjesecu!

Pretraživač djela članova i članica AMUS-a na web stranici se ažurira zadnji petak u mjesecu!

MENU
2020-01-10

O tantijemima...

Autorska naknada, poznata i kao tantijema, je novčana isplata od kolektivne organizacije autoru koja je zasnovana na tome koliko su korisnici prijavili korištenje muzike tog autora i koliko je kolektivna organizacija uspjela naplatiti korištenje muzike od korisnika. Autorske naknade za prava javnog izvođenja isplaćuju se domaćim i stranim autorima najmanje jedanput godišnje za proteklu kalendarsku godinu. AMUS autorske naknade svojim članovima i članicama isplaćuje dva puta godišnje. Ove godine AMUS će ranije početi sa isplatom autorskih naknada svojim članovima za drugu polovinu 2019. godine. Stručna služba AMUS-a ima uspješno dugogodišnje iskustvo ostvarivanja autorskih muzičkih prava, a ovaj put su uloženi svi napori da se isplata tantijema izvrši krajem januara. O tačnom datumu isplate ćemo vas obavijestiti u skorije vrijeme.

Stručna služba AMUS-a dio je svjetskog sistema kolektivnog ostvarivanja prava koja radi po istim principima kao i ostala evropska društva. U ime autora, naplaćuje naknade od svih onih koji u svom poslovanju koriste muziku. Prikupljene se naknade obračunavaju u tzv. autorske honorare koji se isplaćuju autorima i nositeljima prava. Koliki će honorar dobiti pojedini autor ovisi o količini i načinu korištenja njegovih djela. To znači da nije važno samo koliko je nečije djelo izvođeno, važno je o kojoj vrsti muzike se radi. Isto tako, nije nevažno niti je li se djelo emitovalo na nekoj većoj televizijskoj stanici ili na lokalnoj radijskoj stanici.

Zakon o autorskom i srodnim pravima određuje da autorsko pravo traje za cjelokupni tok život autora i 70 godina nakon smrti autora. U slučaju koautorskog djela rok trajanja zaštite se računa nakon smrti posljednjeg živog koautora. Otprilike dvije generacije autorovih nasljednika će imati korist od njenog ili njegovog stvaralačkog rada. Dakle, koristi od autorovog rada bi trebali imati kako supružnici i djeca koja nadžive autora tako i nasljednici koji će doći poslije njih. Zakon je odredio da nasljednici autora nasljeđuju sva prava autora, dakle i autorska imovinskopravna i lično-pravna te druga ovlaštenja, sa izuzetkom prava pokajanja što znači da nasljednici autora mogu da rade povodom i prema autorskom djelu sve ono što je i nasljednik mogao za svoga života.

Za detaljnije informisanje na web stranici AMUS-a u meniju dokumenti možete pronaći Godišnji plan raspodjele ubranih naknada kojim se utvrđuje kriterij i opšta načela na osnovu kojih AMUS domaćim i stranim autorima i nosiocima autorskog prava raspodjeljuje tantijeme na osnovu zakona i pozitivnog prava u skladu sa Statutom AMUS-a.

KONTAKTIRAJTE NAS

Asocijacija kompozitora-muzičkih stvaralaca AMUS

 • Skenderpašina 1
 • 71 000 Sarajevo,
 • Bosna i Hercegovina
 • Tel.: +387 33 20 56 00
 • Tel.: +387 33 25 53 00
 • Fax.: +387 33 21 82 58
 • www.amus.ba
 • strucnasluzba@amus.ba
 • PODRUŽNICA BANJA LUKA
 • Ivana Franje Jukića broj 11 (TC Vidović)
 • 78 000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina
 • Tel/Fax: +387 51 21 74 77
 • PODRUŽNICA MOSTAR
 • Kneza Branimira 6
 • 88 000 Mostar, Bosna i Hercegovina
 • Tel/Fax: +387 36 32 20 22