NAPOMENA: Spisak članova i članica AMUS-a se ažurira zadnji radni dan u mjesecu!

Pretraživač djela članova i članica AMUS-a na web stranici se ažurira zadnji petak u mjesecu!

MENU
2020-01-13

AMUS osigurava isplate autorskih naknada

U Izvještaju o funkcioniranju sistema kolektivnog ostvarivanja autorskog i srodnih prava u Bosni i Hercegovini za period od 2005. do 2010. godine od strane Instituta za intelektualno vlasništvo BiH ističe se da individualno ostvarivanje autorskog i srodnih prava nosi u sebi jedan sistemski problem. Naime, za pojedine vrste predmeta zaštite (npr. muzička djela, interpretacije, fonogrami) i pojedine oblike njihovog korištenja (npr. emitiranje na RTV) zakonito korištenje podrazumijeva potrebu permanentnog pregovaranja i zaključivanja velikog broja ugovora sa mnogobrojnim zainteresiranim korisnicima, ubiranje naknade za korištenje od velikog broja subjekata, kao i praćenje izvršenja tih ugovora, uključujući i traženje sudske zaštite u slučaju povrede prava. Ta činjenica izlaže ne samo titulare prava već i korisnike predmeta zaštite transakcionim troškovima koji su toliko visoki da obesmišljavaju i onemogućavaju poslovanje na taj način.

Drugim riječima za neke vrste autorskih djela kao što su autorska muzička djela gotovo je nemoguće ostvarivati prava individualno, tj. da sama autorica ili sam autor ide od korisnika do korisnika i traži da se plati za korištenje njene ili njegove muzike. Nije teško pretpostaviti da bi bilo iznimno teško kontrolisati ko, kada i kako koristi njenu ili njegovu muziku. Upravo ovdje je ključna uloga AMUS-a u životu autorica i autora muzike BiH. AMUS za svoje članice i članove pregovara, nadzire i naplaćuje za korištenje autorskih muzičkih djela koja su kreirali. AMUS može i svakodnevno pregovara sa krupnim i sitnim korisnicima, u svom radu nadzire kako, kada i od strane koga se koriste autorska muzička djela. Kada neko od korisnika učini povredu autorskih prava AMUS traži sudsku zaštitu za svoje autore. Zastupanjem autorica i autora, AMUS svojim članicama i članovima omogućava da se fokusiraju na ono što vole i u čemu su najbolji, a to je kreiranje autorskih muzičkih djela. Članstvo u AMUS-u je u potpunosti dobrovoljno i besplatno te otvoreno za sve autorice i autore muzike iz BiH. AMUS je taj koji plaća svojim članovima naknade za korištenje njihove muzike.

Autorske naknade za prava javnog izvođenja isplaćuju se domaćim i stranim autoricama i autorima najmanje jedanput godišnje za proteklu kalendarsku godinu. Ove godine AMUS će ranije početi sa isplatom autorskih naknada svojim članicama i članovima za drugu polovinu 2019. godine. O tačnom datumu isplate ćemo vas obavijestiti u skorije vrijeme.

 

KONTAKTIRAJTE NAS

Asocijacija kompozitora-muzičkih stvaralaca AMUS

 • Skenderpašina 1
 • 71 000 Sarajevo,
 • Bosna i Hercegovina
 • Tel.: +387 33 20 56 00
 • Tel.: +387 33 25 53 00
 • Fax.: +387 33 21 82 58
 • www.amus.ba
 • strucnasluzba@amus.ba
 • PODRUŽNICA BANJA LUKA
 • Ivana Franje Jukića broj 11 (TC Vidović)
 • 78 000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina
 • Tel/Fax: +387 51 21 74 77
 • PODRUŽNICA MOSTAR
 • Kneza Branimira 6
 • 88 000 Mostar, Bosna i Hercegovina
 • Tel/Fax: +387 36 32 20 22