NAPOMENA: Spisak članova i članica AMUS-a se ažurira zadnji radni dan u mjesecu!

Pretraživač djela članova i članica AMUS-a na web stranici se ažurira zadnji petak u mjesecu!

MENU
2020-01-22

Danas počela isplata autorskih naknada za drugu polovinu 2019. godine

AMUS je danas počeo sa isplatom autorskih naknada svojim članovima za drugu polovinu 2019. godine.

Isplati je prethodila obrada podataka dostavljenih od ukupno 132 elektronska medija.

S velikim zadovoljstvom vas informišemo da je Upravni odbor AMUS-a usvojio Izvještaj o izvršenoj raspodjeli sredstava na osnovu Odluke o isplati tantijema za obračunski period 01.07.2019.-31.12.2019.

Biće isplaćeni i članovi stranih kolektivnih organizacija s kojima AMUS ima zaključene recipročne ugovore, a za ostale autore kod kojih je prepoznato korištenje djela (domaći autori koji nisu članovi AMUS-a te članovi stranih kolektivnih organizacija s kojima AMUS nema zaključen recipročni ugovor), biće rezervisana pripadajuća sredstva.

Zbog velikog broja virmana za uplatu autorskih naknada, članovi AMUS-a mogu očekivati tantijeme na svojim bankovnim računima od danas.

Molimo članove AMUS-a kojima naknade za drugu polovinu 2019. godine ne budu na računima do 29.01.2020. godine, da nam se obrate na mail adresu: strucnasluzba@amus.ba.

KONTAKTIRAJTE NAS

Asocijacija kompozitora-muzičkih stvaralaca AMUS

 • Skenderpašina 1
 • 71 000 Sarajevo,
 • Bosna i Hercegovina
 • Tel.: +387 33 20 56 00
 • Tel.: +387 33 25 53 00
 • Fax.: +387 33 21 82 58
 • www.amus.ba
 • strucnasluzba@amus.ba
 • PODRUŽNICA BANJA LUKA
 • Ivana Franje Jukića broj 11 (TC Vidović)
 • 78 000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina
 • Tel/Fax: +387 51 21 74 77
 • PODRUŽNICA MOSTAR
 • Kneza Branimira 6
 • 88 000 Mostar, Bosna i Hercegovina
 • Tel/Fax: +387 36 32 20 22