NAPOMENA: Spisak članova i članica AMUS-a se ažurira zadnji radni dan u mjesecu!

Pretraživač djela članova i članica AMUS-a na web stranici se ažurira zadnji petak u mjesecu!

MENU
2020-03-30

Stručna služba uputila dopis na 13 adresa

Asocijacija kompozitora - muzičkih stvaralaca (AMUS) kao kolektivna organizacija za ostvarivanje autorskih muzičkih prava koja okuplja preko hiljadu članova, autora iz svih krajeva Bosne i Hercegovine je poslala dopis na 13 relevantnih adresa povodom negativnih posljedica u svijetu muzičkog stvaralaštva izazvanih pandemijom COVID-19 i predlaganja mjera koje mogu uticati na smanjenje štete i pomoći što bržem oporavku kolektivnog ostvarivanja autorskih muzičkih prava.


Prijedlozi mjera se odnose na oblasti osiguranje fondova za naknadu izgubljenih prihoda od autorskih honorara, razmatranje mogućnosti oslobađanja svih poreznih davanja na isplatu autorskih naknada koji predstoje u mjesecu julu tekuće godine te poticanje sektora kroz oslobađanja od poreznih davanja na plaće zaposlenih unutar Udruženja za vrijeme trajanja mjera prevencije i postojećih zabrana. Sve predložene mjere su predložene isključivo u najboljem interesu članova, autora muzičkih stvaralaca Bosne i Hercegovine.


Adrese na koje smo poslali dopis su:
Vlada Federacije BiH - premijer Fadil Novalić
Vlada Republike Srpske - predsjednik Vlade Radovan Višković
Vlada Kantona Sarajevo - premijer Mario Nenadić
Udruženje poslodavaca FBiH (UPFBiH) - direktor Mladen Pandurević
Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske (Unija UPRS) - predsjednik Saša Trivić
Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje - Direktor Zijad Krnjić
Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske - direktor Mladen Milić
Federalno ministarstvo kulture i sporta - ministrica Zora Dujmović
Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske - ministrica Natalija Trivić
Vijeće ministara BiH
Institut za intelektualno vlasništvo - direktor Josip Merdžo
Ministarstvo pravde BiH - ministar Josip Grubeša

Muzička industrija, autori muzički stvaraoci su pokretačka snaga svakog društva i svakodnevno u naše domove unose vedrinu i radost tokom postojeće društvene izolacije.

KONTAKTIRAJTE NAS

Asocijacija kompozitora-muzičkih stvaralaca AMUS

 • Skenderpašina 1
 • 71 000 Sarajevo,
 • Bosna i Hercegovina
 • Tel.: +387 33 20 56 00
 • Tel.: +387 33 25 53 00
 • Fax.: +387 33 21 82 58
 • www.amus.ba
 • strucnasluzba@amus.ba
 • PODRUŽNICA BANJA LUKA
 • Ivana Franje Jukića broj 11 (TC Vidović)
 • 78 000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina
 • Tel/Fax: +387 51 21 74 77
 • PODRUŽNICA MOSTAR
 • Kneza Branimira 6
 • 88 000 Mostar, Bosna i Hercegovina
 • Tel/Fax: +387 36 32 20 22