NAPOMENA: Spisak članova i članica AMUS-a se ažurira zadnji dan u mjesecu!

Pretraživač djela članova i članica AMUS-a na web stranici se ažurira zadnji petak u mjesecu!

MENU
2020-09-10

Još jedna pravosnažna presuda protiv hotela u BiH, u korist AMUS-a

Mnogi hoteli u Bosni i Hercegovini dugi niz godina izbjegavaju zakonsku obavezu plaćanja autorskih naknada na način da se nisu odazivali upućenim pozivima za zaključenje ugovora te poštivanju Zakona o autorskom i srodnim pravima i Zakona o kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava BiH, bez obzira što im se kontinuirano ukazivalo na praksu i relevantne zakonske obaveze kao i posljedice koje će uslijediti obzirom na obavezu AMUS-a da svoja potraživanja mora ostvariti putem ugovora ili suda a sve u korist autora.

AMUS konstantno pokreće sudske postupke te vrši kontrole korištenja autorskih muzičkih prava kako bi osigurao zaštitu autorskih muzičkih prava. Posljednjih par mjeseci, drugostepeni sudovi u BiH donijeli su niz pravosnažnih presuda u korist AMUS-a protiv hotela sa područja Hercegovine: „Hotel Brotnjo“ d.o.o. Čitluk, Fortuna Trade Tours – Villa Fortuna Mostar, Hotel Herceg d.o.o. Međugorje, Hotel Sole Međugorje, Hotel Etno selo Herceg, Hotel Almira Mostar, Hotel Bevanda d.o.o. Mostar te hotela “Bosnia” iz Sarajeva.

U sudskim presudama je utvrđeno su hoteli vršili povredu prava autora muzičkih djela jer su bez dozvole kolektivne organizacije, neovlašteno, kristili autorska muzička djela. Hoteli su dužni isplatiti autorske naknade kao i sudske i advokatske troškove.

AMUS će nastaviti pravnu borbu za zaštitu autora i autorskih muzičkih prava u Bosni i Hercegovini.

KONTAKTIRAJTE NAS

Asocijacija kompozitora-muzičkih stvaralaca AMUS

 • Skenderpašina 1
 • 71 000 Sarajevo,
 • Bosna i Hercegovina
 • Tel.: +387 33 20 56 00
 • Tel.: +387 33 25 53 00
 • Fax.: +387 33 21 82 58
 • www.amus.ba
 • strucnasluzba@amus.ba
 • PODRUŽNICA BANJA LUKA
 • Ivana Franje Jukića broj 11 (TC Vidović)
 • 78 000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina
 • Tel/Fax: +387 51 21 74 77
 • PODRUŽNICA MOSTAR
 • Kneza Branimira 6
 • 88 000 Mostar, Bosna i Hercegovina
 • Tel/Fax: +387 36 32 20 22