NAPOMENA: Spisak članova i članica AMUS-a se ažurira zadnji radni dan u mjesecu!

Pretraživač djela članova i članica AMUS-a na web stranici se ažurira zadnji petak u mjesecu!

MENU
2024-07-03

Obavještenje autoricama i autorima

Cijenjene autorice i autori,
S obzirom da su u toku pripreme za isplatu tantijema za prvu polovinu 2024. godine, pozivamo vas da, pisanim putem, obavijestite Stru
čnu službu AMUS-a ukoliko ste promijenili vaš transakcijski račun, a takvu promjenu niste registrovali u AMUS-u. 
U tom slučaju je potrebno da bez odgađanja dostavite vaše bankovne detalje.

Navedeno možete u
činiti slanjem email-a na adresu: autori@amus.ba ili lično u prostorijama neke od poslovnica AMUS-a u Sarajevu, Mostaru ili Banja Luci.

Lijep pozdrav,
Stru
čna služba AMUS-a

KONTAKTIRAJTE NAS

Asocijacija kompozitora-muzičkih stvaralaca AMUS

 • Skenderpašina 1
 • 71 000 Sarajevo,
 • Bosna i Hercegovina
 • Tel.: +387 33 20 56 00
 • Tel.: +387 33 25 53 00
 • Fax.: +387 33 21 82 58
 • www.amus.ba
 • strucnasluzba@amus.ba
 • PODRUŽNICA BANJA LUKA
 • Ivana Franje Jukića broj 11 (TC Vidović)
 • 78 000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina
 • Tel/Fax: +387 51 21 74 77
 • PODRUŽNICA MOSTAR
 • Kneza Branimira 6
 • 88 000 Mostar, Bosna i Hercegovina
 • Tel/Fax: +387 36 32 20 22